Vývoj pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni

84,00 € | webinár 84,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexný obraz o doplnených princípoch pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne podľa upravenej definície článku 5 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku z roku 2017 za účelom zamedzenia umyselnému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne. Tieto zmeny budú prezentované na praktických modelových situáciách. Lektorka: Ing. Dana Slivková, PhD. / FR SR/

Dátum konania

21. septembra 2020 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

piatok 11. septembra 2020

Program:

Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne s ohľadom na závery akcie 7 projektu OECD BEPS 

-         prezentovanie zmien v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne prostredníctvom komisionárskych dohôd (článok 5 odsek 5 a 6);

-         prezentovanie zmien v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne prostredníctvom výnimiek z definície stálej prevádzkarne (článok 5 odsek 4, fragmentácia činností medzi závislými osobami).

 

Prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne s ohľadom na závery akcie 7 projektu OECD BEPS

-         predstavenie stále platných a aplikovateľných všeobecných pravidiel pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni uvedených v Správe OECD k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni („Authorised OECD Approach“ AOA) z roku 2008 a 2010;

-         prezentovanie vývoja pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne podľa upraveného článku 5 odsek 4 (odsek 4.1) a článku 5 odsek 5 a 6 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku z roku 2017. 


V poplatku sú zahrnuté  materiály, občerstvenie a obed.


Účasť na vzdelávacom podujatí podlieha sprísneným hygienickým požiadavkám. Vstup a účasť na podujatí je možná len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vstupe do priestorov je povinnosť dezinfekcie rúk.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
82102 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté