Webinár: Príjmy spoločníkov – „ako vytiahnuť peniaze z firmy"

54,00 €
36,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

OZNÁMENIE: Zmena termínu konania na 7.12.2023

Ako správne zdaňovať príjmy vyplatené  spoločníkovi? Kedy je možné optimalizovať zisk spoločnosti ? Čo je príjmom spoločníka a čo daňovým výdavkom (nákladom) spoločnosti bude predmetom webinára.


Lektor: Ing. Marta Boráková (FRSR)

UPOZORNENIE:  Seminár sa bude konať len online formou.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 14.12.2023.

Event date

7. December 2023 - 09:00 - 12:00

Deadline

Wednesday 6. December 2023

Program:

  • Spoločník v postavení zamestnanca
  • Vyplatené resp. poskytnuté plnenia spoločníkovi ako zdaniteľný príjem.
  • Vyplatené resp. poskytnuté plnenia spoločníkovi, ktoré sa nezdaňujú
  • Poskytnutie pôžičky  
  • Podiel na zisku
Registration has been closed