Webinár: Zásadné zmeny v homeoffice od 1.3.2021

54,00 €
36,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed
Šírenie koronavírusu, minimalizácia rizika nákazy a nárast zamestnancov v karanténe neustále núti zamestnávateľov čeliť tejto situácii všetkými možnými prostriedkami. Do popredia sa dostáva téma flexibility v práci a využitie technológií pre vzdialenú komunikáciu v tímoch aj s klientmi či obchodnými partnermi. Jednou z možností je využitie inštitútu tzv. Home office. V súčasnej dobe preto táto práca z domu prestáva byť vnímaná len ako benefit, ale ako nutnosť, ako zachovať plynulé fungovanie firmy a pracovných činností. Takto to vníma aj pripravovaná zmena Zákonníka práce týkajúca sa výkonu domáckej práce. Na tomto seminári získate orientáciu v základných pravidlách výkonu domáckej práce a telepráce spolu s možnosťou využitia home office. Dozviete sa ako efektívne nastaviť režim práce z domu, aké dokumenty následne pripraviť, parametre BOZP, aké náklady bude zamestnávateľ kompenzovať, ako riešiť rozvrhnutie pracovného času a ako to bude napr. s poskytovaním stravovania pri home office. Seminár poskytne odpovede na časté otázky a praktické rady. Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková (Národný inšpektorát práce)

Event date

26. February 2021 - 09:00 - 12:00

Deadline

Thursday 25. February 2021

Program:

  1. Homeoffice alebo domácka práca/telepráca
  2. Právna regulácia home office
  3. Zmeny Zákonníka práce od 1.3.2021
  4.  Možnosti a legislatívne povinnosti zamestnávateľa
  5. Otázky a diskusia 

 

Registration has been closed