Webinár: Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia po implementácii pravidiel projektu OECD BEPS

90,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Cieľom webinára je informovať o opatreniach projektu OECD BEPS (projektu proti erózii základu dane a presunu ziskov), ktoré boli implementované do vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a sú v súčasnosti účinné.

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (FRSR)

Dátum konania

17. mája 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 16. mája 2022

Program webinára je zameraný na obsah aktualizácie vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a interpretáciu súvisiacich aktualizovaných článkov týchto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia:

-       Predchádzanie zneužívania zmlúv – úprava názvu zmluvy a preambuly, účel opatrenia pre obmedzenie výhod zo zmlúv prostredníctvom testu účelu transakcie (PPT pravidlo) a definovania osôb, ktoré majú nárok na výhody zo zmlúv (LOB pravidlo), úpravy pri zdaňovaní dividend a prímov zo scudzenia majetku, riešenie určitých hybridných nesúladov, opatrenie proti erózii základu dane a presunu ziskov prostredníctvom umiestnenia stálej prevádzkarne v treťom štáte (najmä úpravy článkov 1, 9, 13)

-       Zamedzenie úmyselnému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne v prípade komisionárskych zmlúv, výnimiek z definície stálej prevádzkarne a fragmentácii činností (úprava článku 5 zmluvy)

-       Zefektívnenie riešenia sporov – procedúr vzájomnej dohody (úprava článku 25)

Prihlasovanie je uzavreté