Webinár: Daňové trestné činy očami prokurátora

90,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
Predmetom prednášky je bližšie ozrejmenie stále aktuálnej problematiky daňových trestných činov, a to z pohľadu prokurátora zaoberajúceho sa agendou hospodárskej trestnej činnosti, kde súčasťou bude aj prezentácia kazuistiky. Prednáška bude venovaná aj osobitnému aspektu dokazovania tohto druhu kriminality s akcentom na aktuálny vývoj aplikačnej praxe. Napokon pozornosť bude upriamená aj na postavenie daňového poradcu v trestnom konaní (jeho práva a povinnosti). V závere bude daný priestor na diskusiu o nastolenej problematike.

Lektor: JUDr. Ondrej Repa, PhD. (Generálna prokuratúra SR - Úrad špeciálnej prokuratúry)

Dátum konania

7. októbra 2021 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 6. októbra 2021

Program prednášky:

1.    úvod do problematiky (daňové trestné činy a ich úprava, účinná ľútosť, páchatelia daňových trestných činov, vývoj danej kriminality z pohľadu modus operandi, prezentácia kazuistiky),

2.    dokazovanie daňovej trestnej činnosti (problematika zaisťovacích úkonov, najmä prehliadok, výsluchov, listinných dôkazov, znalecké dokazovanie, dokazovanie na súde),

3.    postavenie daňového poradcu v trestnom konaní (možné procesné postavenia v trestnom konaní, procesné práva a povinnosti, mlčanlivosť daňového poradcu v trestnom konaní),  

4.    aktuálne trendy v páchaní daňovej trestnej činnosti, diskusia


V cene seminára sú zahrnuté materiály v elektronickej forme.

Pridaj do košíka