Webinár: DPH v medzinárodnej preprave tovaru a osôb

66,00 €
48,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Seminár bude detailnejším pohľadom na uplatnenie DPH v medzinárodnej preprave. Budeme sa venovať nielen DPH oslobodeniu pri poskytnutí prepravy, ale aj pridruženým otázkam predaja, údržby, prenájmu a vybavenia dopravných prostriedkov využívaných v medzinárodnej doprave.

Lektor: Ing. Ján Skorka (daňový poradca)


Event date

1. February 2022 - 09:00 - 13:00

Deadline

Monday 31. January 2022

Obsah:

1. Miesto dodania pri preprave tovaru a osôb

2. Oslobodenie od DPH pri službách súvisiacich s vývozom tovaru a pri medzinárodnej preprave osôb

3. Oslobodenie pri predaji, prenájme, zásobení a údržbe lietadiel a lodí

4. Deň dodania a vznik daňovej povinnosti

5. Odpočítanie DPH na vstupe

Registration has been closed