Webinár: Mikrodaňovník, covidové príspevky a nepeňažné plnenia §5/ods.7/o

66,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Predmetom webinára je oboznámiť sa so špecifickými legislatívnymi úpravami  týkajúcimi sa mikrodaňovníka, s podmienkami  zvýhodneného zdaňovania a inými daňovými  výhodami, podmienkami daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 a prevenciou  pred ňou z pohľadu dane z príjmov a legislatívnymi zmenami súvisiacimi s oslobodením  nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom z pohľadu daňových výdavkov (nákladov) zamestnávateľa.    

Lektor: Ing. Marta Boráková (FR SR)

Dátum konania

11. mája 2022 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

utorok 10. mája 2022

Oznámenie o zmene : Nový termín konania 11.5.2022

Program:

1. Mikrodaňovník

Vymedzenie pojmu mikrodaňovník

Definovanie zdaniteľného príjmu u mikrodaňovníka

Závislé osoby   a kontrolovaná transakcia

Zvýhodnené odpisovanie  HM

Leg. zmeny súvisiace so zvýhodneným odpisovaním ( vyradenie HM, odpisy prenajímaného HM )

Odpočet daňovej straty

Príklady

Diskusia

2. Covidové príspevky

Výdavky (náklady)  na testovanie zamestnancov  u zamestnávateľa

Výdavky (náklady)  na testovanie  podnikateľov a SZČO

Testovanie blízkych osôb  zamestnanca a SZČO

Iné plnenia uplatnené v súlade so zákonom o BOZP v čase pandémie

Príklady

Diskusia

3. Nepeňažné plnenia  poskytnuté zamestnancovi do 500 eur oslobodené od dane    

Definícia základných pojmov

Podmienky  uplatnenia oslobodenia u zamestnanca

Uplatnenie oslobodenia a jeho vplyv na daňové výdavky  u zamestnávateľa

Príklady poskytnutého nepeňažného plnenia

Diskusia


Prihlasovanie je uzavreté