Webinár: Novela zákona o správe daní

0,00 €
Už čoskoro ..

Vážení členovia Slovenskej komory daňových poradcov, 

pozývame Vás na seminár pripravený výhradne pre členov SKDP. Seminár nie je potrebné vkladať do košíka. 
Link na bezplatnú registráciu na priamy prenos webinára nájdete ďalej v popise.
Z webinára bude vyhotovený aj záznam, ktorý bude členom SKDP k dispozícii od 30.11. do 12.12.2021.

Dátum konania

29. novembra 2021 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 28. novembra 2021

Registrácia na uzavreté semináre SKDP /iba pre členov SKDP/

Lektor: JUDr. Toško Beran (MF SR)

Program:

1.  Verejný index daňovej spoľahlivosti

a.  Dôvody zavedenia a definícia indexu daňovej spoľahlivosti

b.  Postup pri prideľovaní a benefity a malusy

c.  Transparentnosť

d.  Prechodné ustanovenia

2.  Rozhodnutie o vylúčení

a.  Dôvody zavedenia a osobný rozsah

b.  Podmienky vylúčenia a nevylúčenia

c.  Opravné prostriedky

d.  Diskvalifikačný list

3.  Znižovanie administratívnej záťaže

a.  Znižovanie administratívnej záťaže na strane daňových subjektov

b.  Znižovanie administratívnej záťaže na strane správcov dane

4.  Ostatné zmeny a doplnenia v daňovom poriadku

a.  Úpravy ukladania sankcií

b.  Legisaltívno–technické úpravy


V cene webinára sú zahrnuté materiály v elektronickej forme.

Už čoskoro ..