Webinár: RPVS – skúsenosti z praxe registrového súdu

84,00 €
54,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
Seminár vedený sudcom Okresného súdu Žilina, ktorý vedie Register partnerov verejného sektora, oboznámi účastníkov s  rozhodovacou praxou súdu nielen v oblasti registrácie subjektov do registra, ale najmä s praxou preverovania správnosti a úplnosti údajov zapísaných do registra a to prostredníctvom rozhodnutí súdu  vrátane takých, ktoré doposiaľ neboli publikované. Pozornosť bude venovaná aj výkladu prípravy verifikačného dokumentu a pripravovanej európskej legislatíve upravujúcej problematiku konečného užívateľa výhod.

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek (Okresný súd Žilina)

Dátum konania

22. novembra 2021 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 17. novembra 2021
Program:
09.00 – 10.30 – prednáška: rozhodovacia prax registrového súdu (judikatúra)
10.30 – 10.45 – prestávka
10.45 – 12.00 – prednáška: príprava verifikačného dokumentu; pripravovaná legislatíva EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a konečných užívateľov výhod
12.00 – 12.10 – prestávka
12.10 – 13.00 – diskusia, odpovede na otázky účastníkov webinára

V cene seminára sú zahrnuté materiály v elektronickej forme.
Pridaj do košíka