Webinár: Stála prevádzkareň vrátane princípov pre prisudzovanie ziskov

147,00 €
120,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Cieľom tohto seminára je informovať komplexne o posudzovaní vzniku stálej prevádzkarne a princípoch pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni z pohľadu vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky, aktualizovaných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia o opatrenia projektu OECD BEPS (projektu proti erózii základu dane a presunu ziskov) a súvisiacich aktualizovaných postupov pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni.

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (FR SR)

Dátum konania

6. júna 2022 - 09:00 - 15:30
7. júna 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 23. mája 2022

Program seminára je zameraný na nasledovné oblasti:

1.    Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne vrátane vysvetlenia záverov akcie 7 projektu OECD BEPS – vysvetlenie podmienok vzniku stálej prevádzkarne podľa zákona o dani z príjmov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, zmien v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa statusu stálej prevádzkarne prostredníctvom komisionárskych dohôd, výnimiek z definície stálej prevádzkarne, rozdeľovania kontraktov a súvisiacich registračných a oznamovacích povinností, prezentácia modelových príkladov.

2.    Prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni – predstavenie v súčasnosti platného legislatívneho rámca pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni tiež pre aktualizovanú definíciu stálej prevádzkarne podľa záverov akcie 7 projektu OECD BEPS, vysvetlenie prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, implementácia prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, nový vs. starý článok 7 (Zdaňovanie ziskov podnikov) Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku, posúdenie činností a podmienok hypoteticky oddeleného a samostatného podniku (prvý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), stanovenie zisku hypoteticky oddeleného a samostatného podniku na základe porovnateľnej analýzy (druhý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), aplikácia princípov prístupu prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni aj na banky a poisťovne, prezentácia modelových príkladov.

Pridaj do košíka