Webinár: Stravovanie zamestnancov a SZČO z pohľadu zdanenia a uplatnenia daňových výdavkov po 1.1.2022

54,00 €
36,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Zákonom č. 416/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 01.01.2022 zaviedla nová úprava týkajúca sa oslobodenia príspevku na stravovanie zamestnanca a zahrnutia stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s aplikáciou legislatívnych zmien v praxi  a správne posúdenie z pohľadu zdanenia a daňovo uznateľných výdavkov, súvisiacich so stravovaním zamestnanca a podnikateľa  podľa ZDP, v nadväznosti na Zákonník práce.


Lektor: Ing. Marta Boráková (FR SR)Dátum konania

1. júna 2022 - 09:00 - 12:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 23. mája 2022
Oznámenie o zmene : Nový termín konania 1.6.2022

Program:

Podmienky a nárok na stravovanie u zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Poskytnutie stravovania  zamestnancom v peňažnej a nepeňažnej forme.

Príspevky  na stravovanie zamestnanca z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa.

Výdavky na stravné podnikateľa  a SZČO.

Príklady.

Diskusia.

Pridaj do košíka