Webinár: Významné úpravy v zákone o DPH a SD od 15.11.2021 a 1.1.2022

90,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku zamerané na boj proti daňovým únikom a podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností „Zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a 1.1.2022“ 


Lektori: JUDr. Toško Beran  (MFSR - riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní)

                Mgr. Mojmír Beňo  (MFSR - vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty)

Dátum konania

30. septembra 2021 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 29. septembra 2021

Program:

Daňový poriadok

1.     Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

·       prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú  formu hodnotenia podnikateľov;

·       stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správy

·       výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:

-        zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu;

-        predĺženie termínu na  plnenie povinností v rámci správy daní.

 

2.     Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností

·       možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností.

 

3.     Ďalšie úpravy, ktoré smerujú najmä k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

Zákon o DPH

4.     Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s:

·       využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

-      spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti

-     zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie

-      následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane

 

5.     Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty

6.     Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)

7.     Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

8.     Diskusia


V cene seminára sú zahrnuté materiály v elektronickej forme.

Prihlasovanie je uzavreté