Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

66,00 € | webinár 48,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
Problematika transferového oceňovania patrí medzi oblasti, ktorú daňové subjekty považujú za pomerne náročnú, s nejednoznačnými pravidlami a spojenú so špecifickými povinnosťami. Je to tiež oblasť, ktorá sa pomerne dynamicky vyvíja, a to jednak implementáciou medzinárodne uznávaných pravidiel, ale tiež aj zohľadnením domácich špecifík pre tuzemské závislé osoby

Lektor: Ing. Silvia Karelová (FRSR)

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosíme označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 23.2.2023.
Ak sa v uvedenom termíne nemôžete zúčastniť, prihláste sa do 13.2.2023 na online účasť a aj pre Vás bude záznam dostupný do 23.2.2023.

Dátum konania

16. februára 2023 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 13. februára 2023

S účinnosťou od januára 2023 nastali v oblasti transferového oceňovania signifikantné zmeny, ktoré podstatným spôsobom menia prístup k aplikácii pravidiel oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Tieto nové legislatívne pravidlá týkajúce sa transferového oceňovania priniesla novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola prijatá v závere roka 2022.

Okrem korektného oceňovania kontrolovaných transakcií v súlade s princípom nezávislého vzťahu majú závislé osoby aj povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu je podkladom, ktorou sa daňový subjekt preukazuje správcovi dane. Zmeny v zákone o dani z príjmov majú dopad aj rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti, a preto Ministerstvo financií SR koncom roka 2022 vydalo v poradí už šieste usmernenie, ktoré upravuje pravidlá vedenia dokumentácie k transferovému oceňovaniu od januára 2023.

Na školení si predstavíme nové legislatívne pravidlá v zákone o dani z príjmov týkajúce sa transferového oceňovania, ich dopad v praxi, ako aj nové usmernenie k dokumentačnej povinnosti a zmeny, ktoré nastali v roku 2023.

Taktiež sa zameriame na praktické skúsenosti z daňových kontrol a na oblasti, ktoré správca dane považuje z pohľadu transferového oceňovania za rizikové.

 

Program:

  • Základné aspekty transferového oceňovania

  • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov a súvisiacich predpisoch a  zmeny od 1.1.2023

  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – zmeny v rozsahu a obsahu od 1.1.2023

  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty

  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Pridaj do košíka